Eltang Kirkeskoles historie

Eltang Kirkeskole startede i 1720erne først med Rytterskolen indtil 1924. En ny skolebygning med 2 klasseværelser ved siden af Rytterskolen blev taget i brug og Rytterskolen blev ombygget til førstelærerbolig. Eltang Kirkeskole blev nedlagt den 1. november 1963 da Eltang Centralskole blev taget i brug.

Lærere ved Eltang Kirkeskole:
Skolemester Niels Sandager ???? til ????.
Lærer Hjort fra ???? til 1852.
Lærer Christian Mortensen fra 1852 til 1876.
Lærer J.P. Lynggaard fra 1889 til 1916.
Lærer K. Th. Kjærsgaard fra 1917 til 1938.
Lærer Axel Jacobsen fra 1940 til 1. november 1963 - Axel Jacobsen fortsatte som skoleinspektør på Eltang Centralskole indtil 1972.

Foto af Eltang Kirkeskole fra ca. 1930. Den gamle Rytterskole er let at kende på de 3 skorstene og til venstre for Rytterskolen ligger skolebygningen fra 1924.