Forskolen i Eltang

Eltang Forskole midt i Eltang by (Eltangvej 31) blev bygget i 1920. Forskolen blev brugt som forskole til Eltang Byskole indtil denne blev nedlagt i 1955. Fra 1955 var skolen forskole til Eltang Kirkeskole indtil Eltang Centralskole blev taget i brug den 1. november 1963. I dag anvendes den gamle skole til privatbolig og bebos af Ellen Yding og hendes mand. Ellen Yding var lærer på skolen fra ca. 1955 til skolens nedlæggelse den 1. november 1963. Eltang Forskole som havde skoleelever i 1,2 og 3 klasse blev bygget i 1920.

Lærerinder på Eltang Forskole:
Frk. Brønning fra 1920 til ca. 1931.
Frk. Krarup fra ca. 1931 til 1945.
Fru Kirsten Herman fra 1945 til 1951.
Frk. Ellen Brøchner fra 1951 til ca. 1955.
Fru Ellen Yding fra ca. 1955 til 1. november 1963 - Ellen Yding fortsatte som lærer på Eltang Centralskole.


Foto af Eltang Forskole fra 1951