Eltang Centralskole

Eltang Centralskole, som var en moderne nybygget 7-klasset grundskole, blev taget i brug 1. november 1963. Nogle af faglokalerne blev først færdig året efter og indvielsen fandt derfor først sted den 16. november 1964. Nedlæggelsen af de små skoler i forbindelse med den nye centralskole skete ikke uden protester, idet forældrene var godt tilfredse med de velfungerende små skoler. Mange anså det desuden som et problem, at en centralskole ville forlænge skolevejen for en stor del af børnene. Derfor blev det også ført en større diskussion om den bedst egnede beliggenhed for skolen. I forbindelse med ibrugtagningen af Eltang Centralskole blev Eltang Kirkeskole, Lilballe Forskole, Eltang Forskole samt Sdr. Vilstrup Hovedskole og forskole nedlagt.

Foto af Eltang Centralskole