Eltang Kirkeskole

I 1920 byggede man en ny skolebygning ved siden af Rytterskolen. Skolen blev brugt til de store elever (4-7 klasse) indtil 1963, hvor Eltang Centralskole blev taget i brug. Skolebygningen blev revet ned i 1963. Lærer på Eltang Kirkeskole i perioden fra ca. 1945 til skolens nedlæggelse i 1963 var Aksel Jacobsen. Aksel Jacobsen fortsatte i øvrigt som skoleinspektør på Eltang Centralskole indtil han gik på pension i ca. 1970.