Klassebillede 1958

Eltang Kirkeskole 1958

Klassebillede fra 1958 (4-5 klasse)
Forrest fra venstre: Knud Hansen, Søren Daugaard Hansen, Birthe Hansen (f. De Place Bjørn), Anna Årup, Margit Syndergaard (f. Mortensen), Gurli Jørgensen (f. Berg), Ruth Sørensen, fru Jacobsen.
Bagest fra venstre: Jens Aage Bertelsen, Jørgen Roed Jacobsen, Børge Madsen, Jytte Hansen (f. Pedersen), Alice Danielsen (f. Hansen), Lissi Jensen (f. Sørensen), Jens Sønderup, Jens Ingvard Lauridsen, Lærer Jacobsen.

Foto fra 1958.