Klassebillede 1960

Eltang Kirkeskole fra 1960 (4-7 klasse)

Klassebillede fra 1960 (4-7 klasse)
Forrest fra venstre: Jens Aage Bertelsen, Søren Daugård Hansen, Jørgen Roed Jacobsen, Gunnar Jepsen, Mogens Houe, Hans Chr. Nielsen, Niels Simonsen, Kristian Bonde, Jens Ingvard Lauridsen, Jens Sønderup
I midten fra venstre: Karen Petersen, ukendt, Jytte Kejlstrup (f. Hansen), Alice Johansson (f. Holdt), Lis Daugaard (f. Petersen) Inge Marie Duus Hansen (f. Madsen), Henny Hermansen, Margit Syndergaard (f. Mortensen), Aage Mortensen, Knud Hansen, Erik Hansen, Karsten Lauridsen.
Bagest fra venstre: Jytte Ravn (f. Kylling), lærer Jacobsen, Ingelise Kristensen (f. Hermansen), Birthe Hansen (f. De Place Bjørn), Anna Årup, Lissi Jensen (f. Sørensen), Gurli Jørgensen (f. Berg), Alice Danielsen (f. Hansen), Jytte Hansen (f. Pedersen), Børge Madsen, Doris Hvid Hansen, Erik Widt, Hans Kurt Olesen, fru Jacobsen.

Foto fra 1960.