Fotoalbum

Rytterskoletavlerne Et særtræk ved rytterskolerne var de mange vers, som var skrevet over alle dørene. Over hoveddøren på hver skole var desuden indmuret en stor sandstenstavle, som var hugget hos ”Bilthucker i Steen” Iohan Christopher Heinbrodt i København. Stenene var udført med Frederik IV´s spejlmonogram og en latinsk tekst, som i oversættelse lyder: Denne skole tillige med 240 lignende har VI FREDERIK DEN FJERDE i året 1721 opført i de distrikter, som af mig er oprettet til altid at underholde 12 ryttereskadroner. Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet Thi yder ieg min Tack, og breeder ud dit Navn, Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck Din Naades Fylde kiende; Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende: Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt.