Klassebillede1964 - 5. klasse

Eltang Centralskole 1964 - 5. klasse

Klassebillede fra 1964 (5. klasse)
Forrest fra venstre: Erik Dalh Nielsen, Steffen Lund, Henry Hansen, Jack Uth, Tom Pedersen, Svend Jørgensen.
I midten fra venstre: Lærer Elisabeth Blom Hansen, Brita Asbøl (f. Hvid Hansen),Grethe Jakobsen (f. Henriksen), Anny Græsholt (f. Skov), Bente Jensen (f. Tackmann), Birthe Miller (f. Ågård Hansen) , Kirsten Maegård (f. Lauridsen), Lilian Sørensen (f. Krath).
Bagest fra venstre: Torben Kenne, Bente P. Møller, Lene Oxholm, Gundhild Jensen, Inge Klitgård (f. With) , Svend Erik Bendsen, Hans Lund, Niels Erik Lauridsen, Anne Marie Madsen (f. Pedersen).

Denne klasse har gået i Kirkeskolen/Sdr. Vilstrup skole i en kort periode inden flytning til Eltang Centralskole.