Klassebillede 1945

Klassebillede 1945
Foreste række fra venstre: Ukendt, Grete Christensen (f. Petersen), Vera Nielsen (f.  Berg), Rita Steffensen, Ellen Marie Pedersen, Irene Aamand Andersen (f. Steffensen), Else Marie Poulsen (f. Fisker), Jens Mols Johansen, Erling Berg, Niels Flensburg, Henning Madsen, Jens Bundgaard Christensen.
Bageste række fra venstre: Aase Nørup Jensen (f. Aamand Andersen), Birthe Nielsen (f. Madsen), Ruth Bramming (f. Eriksen), Birgit Hvid Christiansen (f. Hvid Hansen), ukendt, Dagny Sørensen, ukendt, Kirsten Thomsen (f. Isaksen), Jens Christian Jensen, Jørgen Moos Johansen, Johannes Petersen, ukendt, Frk. Simonsen.