Klassebillede 1953

Klassebillede fra august 1953
Forrest fra venstre:
Birger Isaksen, Peter Jensen, Arne Nørgaard.
2 række: Jørgen Roed Jacobsen.
3 række fra venstre: Egon Hvid Hansen, Niels De Place Bjørn, Lisbeth Larsen (f. Eriksen), Signe Hegner (f. Lauridsen), Karl (feriedreng fra Sydslesvig, som boede ved Lærer Jacobsen)
Bagest fra venstre: Karen Dorete Mortensen (f. Bertelsen), Anette Mathiasen (f. Madsen), Dagmar Albrektsen (f. Jensen), Irene Mortensen (f. Sørensen), Sigrid Bryhl (f. Bundgaard Christensen), Inga Markussen, Fru Jacobsen og Lærer Jacobsen.

Foto fra august 1953.