Klassebillede fra 1943

Klassebillede 1943   - 1. Klasse
Foreste række siddende fra venstre: Irene Aamand Andersen (f. Steffensen), Aase Nørup Jensen (f. Aamand Andersen), Rita Steffensen, Jørgen Johansen, Ruth Bramming (f. Eriksen), Erik Nørgaard, Dagny Sørensen, Elly Pedersen.
2. række fra venstre: Kirstine Dorthea Teilmann (f. Mortensen), ukendt, Birthe Nielsen (f. Madsen), Birgith Hvid Christiansen (f. Hvid Hansen), ukendt.
Bageste række fra venstre: Maren Høltzermann (f. Isaksen), Gerda Petersen (f. Sørensen), ukendt, Inger Andersen (f.  Aamand Andersen), Else Marie Lysbek Madsen, Else Hansen (f. Aamand Andersen).
Bag gelænderet: Anne Vaaben (f. Christensen), Stinne Moos Johansen, ukendt og læreinde Frk. Simonsen.