Billeder fra sammenkomst 9.10.2011

Peter, Henning, Jens og Karen Marie.
Peter, Henning, Jens og Karen Marie.
Karen Marie, Annelise, Else, Maren, Irene og Gerda.
Karen Marie, Annelise, Else, Maren, Irene og Gerda.
Maren,, Irene, Gerda og Birthe.
Maren,, Irene, Gerda og Birthe.
Gerda og Birthe.
Gerda og Birthe.
Aksel, Gundhild, Bente, Ingrid og Anette.
Aksel, Gundhild, Bente, Ingrid og Anette.
Bente, Ingrid og Anette.
Bente, Ingrid og Anette.
Jens Aage og Jørgen.
Jens Aage og Jørgen.
Hans Christian, Kirsten og Vivi.
Hans Christian, Kirsten og Vivi.
Ole, Karen, Ulrik og Hans Christian.
Ole, Karen, Ulrik og Hans Christian.
Aksel, Jørgen, Gundhild, Bente og Ingrid.
Aksel, Jørgen, Gundhild, Bente og Ingrid.
Birgit, Conny, Jens Aage, Margit, Lise og Henny.
Birgit, Conny, Jens Aage, Margit, Lise og Henny.
Bente, Kristian, Kirsten, Lissi og Elin.
Bente, Kristian, Kirsten, Lissi og Elin.
Lissi, Bodil, Elin og Birgit.
Lissi, Bodil, Elin og Birgit.
Birgit, Conny og Jens Aage.
Birgit, Conny og Jens Aage.
Jens Aage, Margit, Lise og Henny.
Jens Aage, Margit, Lise og Henny.
Egon, Anne Marie og Erik.
Egon, Anne Marie og Erik.
Margit og Mie.
Margit og Mie.
Erik, Lise og Margit.
Erik, Lise og Margit.
Svend Erik og Karen.
Svend Erik og Karen.
Anette, Henning og Birthe.
Anette, Henning og Birthe.
Jens Aage, Kirsten, Anette, Henning og Birthe.
Jens Aage, Kirsten, Anette, Henning og Birthe.
Ole, Svend Erik, Annelise, Vivi og Kristian.
Ole, Svend Erik, Annelise, Vivi og Kristian.
Conny og Aage.
Conny og Aage.
Ole, Karen og Kirsten.
Ole, Karen og Kirsten.
Vivi.
Vivi.
Jytte.
Jytte.
Conny, Jens Aage, Margit og Lise.
Conny, Jens Aage, Margit og Lise.
Birgit og Conny.
Birgit og Conny.
Lissi og Bodil.
Lissi og Bodil.
Bente og Bente.
Bente og Bente.
Bente og Kristian.
Bente og Kristian.
Kirsten og Vivi.
Kirsten og Vivi.
Jytte og Karen.
Jytte og Karen.
Jens og Karen Marie.
Jens og Karen Marie.
Maren, Irene, Gerda, Aksel og Ingrid.
Maren, Irene, Gerda, Aksel og Ingrid.
Ole og Ulrik.
Ole og Ulrik.
Jens Aage, Else, Kirsten og Henning.
Jens Aage, Else, Kirsten og Henning.
Aage og Erik.
Aage og Erik.
Jytte, Ulrik og Ole.
Jytte, Ulrik og Ole.