Billeder fra sammenkomst 18.10.2015

Fra venstre Jens Christian Jensen, Bodil Stokholm (f. Bekker), Brita Jensen (f. Tackmann) og Lissi Jensen (f. Sørensen)

Fra venstre Erik Hansen, Egon Mortensen, Karen-Doreta Maj og Gunhild Jensen.

Fra venstre Ernst Nielsen, Dagmar Albrektsen (f. Jensen), Gunnar Jepsen, og Hans Jørgensen.

Fra venstre Svend Jørgensen, Henriette Nordby (f. Daugaard Hansen), Jørgen Roed Jakobsen og Preben Hvid Hansen

Fra venstre Johannes Nielsen, Thomas Flensburg, Birthe Nielsen (f. Madsen) og Birgit Hvid Christiansen (f. Hansen)

Fra venstre Else Hansen (f. Aamand Andersen), Irene Aamand Andersen (f. Steffensen) og Niels Jørgen Markussen.

Fra venstre Jytte Kejlstrup (f. Hansen), Jens Kristian Kylling, Peter Isaksen og Aksel Isaksen,

Fra venstre Henning Madsen, Ulrik Houe, Poul Erik Krath og Vivi Mortensen.

Fra venstre Ole Sønderup og Egon Mortensen.

Egon og Vivi.

Vores gode medhjælper Mie Hansen (gift med Erik Hansen)